RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z.s.


Zdravotnická služba vznikla roku 2014 na základě iniciativy party zdravotnických záchranářů a všeobecných sester, kteří chtěly v průběhu svého povolání šířit poznatky o první pomoci do řad laické veřejnosti s cílem dosáhnout edukovanosti o této problematice.
Jsme poskytovatelé zdravotních služeb s registrací na KUSK - 1. Přeprava pacientů neodkladné péče v režimu RZP - rychlá zdravotnická pomoc a RLP - rychlá lékařská pomoc, 2. Zdravotnická dopravní služba DRNR a 3. Domácí péče.
Naše zdravotnická služba je též členem Asociace pracovníků nestátní dopravní služby.

V době koronaviru disponujeme Mobilním odběrovým týmem PCR, Odběrovým místem PCR (Černuc STC-845) a Mobilním očkovacím týmem, který očkuje vakcínami proti COVIDU-19 po celém Středočeském kraji.

Naši zaměstnanci jsou především zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP, smluvní lékaři, řidiči RZP, RLP a DNR, ale i členové první pomoci, kteří jsou lektoři v první pomoci s akreditací od MŠMT ČR.

Všichni jsme způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně se účastníme odborných seminářů, HPO simulacích a školeních za účelem zvýšení své kvalifikace a dosavadní praxe (KPR - AED, týmová KPR, Krizová komunikace, ...).

Naše motto:
Náš cíl je vždy spokojený pacient, který má záruku ve vysoce odborné a erudované pomoci

 

Vytvořte si  web zdarma