Jsme poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní péče s registrací na krajském úřadě Středočeského kraje:

 

Přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP)
posádky RZP - rychlá zdravotnická pomoc
posádka RLP - rychlá lékařská pomoc

Zdravotnická dopravní služba (ZDS)

Domácí péče (DP)


Naše zdravotnická služba je členem Asociace pracovníků nestátní dopravní služby.

Naši zaměstnanci jsou především zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP, smluvní lékaři, řidiči RZP, RLP a DNR, ale i členové první pomoci, kteří jsou lektoři v první pomoci s akreditací od MŠMT ČR.

Všichni jsme způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně se účastníme odborných seminářů, HPO simulacích a školeních za účelem zvýšení své kvalifikace a dosavadní praxe.

Organizační součástí je Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, s. r. o., které nabízí odborné rekvalifikační kurzy Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy a kvalifikované kurzy Ministerstva zdravotnictví České republiky, školení první pomoci pro firmy, MŠ, ZŠ, první pomoc zážitkem, adaptační procesy pro naše nové zaměstnance, ...


Naše motto:
Náš cíl je vždy spokojený pacient, který má záruku ve vysoce odborné a erudované pomoci
 

Vytvořte si  web zdarma