RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

Jsme zapsaný spolek (z. s.), registrován u Městského soudu v Praze s akreditací od MŠMT ČR. Poskytujeme široké spektrum zdravotnických služeb počínaje:

 • FIRST RESPONDER pro ZZS SČK
 • Zajištění odborné první pomoci při sportovních a kulturních akcích
 • Školení a kurzy první pomoci
 • Ukázky záchranářské techniky
 • Rekvalifikační kurz Člen první pomoci, akreditovaný MŠMT ČR
 • Služby DNR (doprava nemocných a rodiček) za účasti smluvního partnera PM MEDICAL CZ, s. r. o.

  Členové zdravotnické služby jsou především zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP a řidiči DNR/RZP, kteří pracují u záchranné služby, nebo ve fakultních nemocnicích (JIP, ARO, EMERGENCY). Členové ZS jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně se účastní odborných seminářů a školení za účelem zvýšení kvalifikace a praxe (HPO, KPR-AED, EKG, Krizová komunikace, CŽK-ARK, ...) Také máme smluvní lékaře, kteří vykonávají činnost garanta rekvalifikačního kurzu, nebo vedoucího lékaře při zajištění odborné první pomoci.

  POSKYTUJEME PROFESIONÁLNÍ ODBORNOU PRVNÍ POMOC

   RESCUE HELP, z. s.

   IČ.: 03 14 07 41
   MSP: č. j. 60995, spisová značka L
   MŠMT ČR: č. j. 7835/2015-1/262
   ŽÚ: č. j. OŽ/5550/15/MA
   Statutární zástupce: Lukáš Kocanda, DiS.


   PM MEDICAL CZ, s. r. o.

   IČ.: 28 36 56 40
   DIČ: CZ 28 36 56 40
   MHMP: č. j. 222959/08/ZDR
   Jednatel: Petr Mezera

  RESCUE HELP | www.rescuehelp.cz | info@rescuehelp.cz | Adresa: Černuc č.p. 124, 273 25 Černuc, Středočeský kraj | Telefon: +420 770 655 155