PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS ?

 Členové RESCUE HELP jsou především zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP, řidiči DNR/RZP a členové první pomoci - zdravotničtí instruktoři. Záchranáři, sestry a řidiči povětšinu pracují u záchranných služeb, nebo u intenzivních lůžek odd. ARO nebo JIP.
Náš smluvní lékař vykonává funkci vedoucího lékaře spolku a garanta rekvalifikačního - akreditovaného kurzu.
Není však žádný problém o zajištění dalších zdravotnických pracovníků.

Všichni jsme způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně se účastníme odborných seminářů, HPO simulacích a školeních za účelem zvýšení své kvalifikace a praxe (KPR - AED, EKG, Krizová komunikace, péče o CŽK - ARK, ...).
 

RESCUE LINKA: +420 770 665 155                                     Email. rescuehelpcz@gmail.com

Vytvořte si  web zdarma