PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS ?

Členové ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY jsou především zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP, smluvní lékaři se sp. urgentní medicíny, interních oborů, nebo traumatologie, řidiči DNR/RZP a v neposlední řadě členové první pomoci - zdravotničtí instruktoři. Lékaři, záchranáři, sestry a řidiči povětšinu pracují u záchranných služeb, nebo u intenzivních lůžek odd. ARO, JIP a NIP. Naše působnost je po celé České Republice.


Náši smluvní lékaři vykonávají i další funkce mj. vedoucího lékaře, garanta rekvalifikačního kurzu, nebo lékaře LSPP při zdravotnické asistenci.

Všichni jsme způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně se účastníme odborných seminářů, HPO simulacích a školeních za účelem zvýšení své kvalifikace a praxe (KPR - AED, EKG, Krizová komunikace, péče o CŽK - ARK, ...).

Spolupracujeme se zdravotnickými subjekty: Z.A.S.P.; PM MEDICAL CZ, s.r.o.; TeamPrevent-Santé, s.r.o.; ZZS SčK; ASČR ...


 

RESCUE LINKA: +420 770 665 155                                     Email. rescuehelpcz@gmail.com                          GDPR

Na vyžádání zašleme ceník služeb

Vytvořte si  web zdarma