O NÁS


Zdravotnická organizace vznikla roku 2013 na základě iniciativy party zdravotnických záchranářů, kteří chtěli v průběhu svého povolání šířit poznatky o první pomoci do řad laické veřejnosti s cílem dosáhnout erudovanosti o této problematice.

Za naší existence jsme proškolili hojný počet základních a středních škol, tak i společností a firmem v rámci BOZP.
Dosáhli jsme také toho, že jsme akreditované zdravotnické zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky k poskytování rekvalifikačního kurzu Člena první pomoci, neboli zdravotnického instruktora.
Jsme partneři společnosti PM MEDICAL CZ, s. r. o. zajištující dopravu zraněných, nemocných a rodiček.
Od roku 2018 máme titul First respondera pro Zdravotnickou záchrannou službu středočeského kraje.


Naše cíle jsou:
Zajištění odborné první pomoci při sportovních, kulturních a společenských akcích
First Responder
Školení a Kurzy první pomoci
Rekvalifikační kurz Člen první pomoci
Dopravní Zdravotní Služba
Pomáhání při charitativních činností v oblasti zdraví

 

Členové  jsou především zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP, smluvní lékaři, řidiči DNR a RZP a členové první pomoci.
Lékaři, záchranáři, sestry a řidiči povětšinu pracují u záchranných služeb, nebo u intenzivních lůžek odd. ARO, JIP a NIP.

Všichni jsme způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., pravidelně se účastníme odborných seminářů, HPO simulacích a školeních za účelem zvýšení své kvalifikace a praxe (KPR - AED, týmová KPR, Krizová komunikace, ...).
 

Naše motto:
Náš cíl je vždy spokojený pacient, který má záruku ve vysoce odborné a erudované pomoci.