pcr a antigenní testování

RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s.

STC-845
Mobilní odběrový tým PCR


PCR TESTOVÁNÍ - odběr vzorků a následná doprava do laboratoře

Odběrové místo Černuc (parkoviště COOP), Středočeský kraj

Nutná rezervace termínu na tel. čísle +420 770 665 155
SMS zpráva ve tvaru: PCR - Jméno, Příjmení a typ testu (preventivní-samoplátce, nebo žádanka od KHS či PL).
Bude vám zaslána potvrzovací SMS s datem a časem.
PCR TEST z dutiny nosní. Výsledek do max. 40 hodin zaslán na váš email.

PCR testování se provádí od Pondělí do Pátku 09.00 - 12.00 hodin

PCR test má platnost 72 hodin (3 dny)
Platba v hotovosti a nově i kreditní kartou (bezkontaktní platba)

                                                                                                                                                                    aktualizace dne 02. 01. 2022

Jak je to s Antigenním a PCR testováním u očkovaných, neočkovaných osob a u dětí ?

PCR testování:

Od 22.11.2021 jsou preventivní PCR testy hrazeny ze zdravotního pojištění následovně:

a) 5x RT-PCR test za kalendářní měsíc osobám

  • mladším 18 let,
  • které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění covid-19 a mají kontraindikaci zapsanou v systému ISIN,
  • které jsou očkovány, ale neuplynula u nich doba 14 dní po obdržení poslední dávky vakcíny.

b) 2x RT-PCR test za kalendářní měsíc osobám

  • které jsou plně naočkovány a uběhla u nich doba 14 dní po obdržení poslední dávky vakcíny.

c) Osoby neočkované, bez zdravotních důvodů si PCR testy hradí sami v požadované částce odběrového místa.
OM v Černuc (814,-Kč PCR analýza a vystavení výsledku + 200,-Kč dopravné do laboratoře a odběr vzorku).


Antigenní testování:

Od 22.11.2021 je plošné preventivní testování antigenními testy zrušeno.
Zdravotní pojištovny tyto testy již neproplácí poskytovatelům zdravotních služeb (PZS).

Pokud si nás firma objedná jako PZS na antigenní testování, firma si Ag testy bude hradit v částce 201,-Kč za test + další příplatky (dopravné, administrativní práce aj...).
Více sdělíme na zachranari@rescuehelp.cz

Používáme testovací sady zn. SingClean COVID-19 Test kit pro detekci viru a jeho mutace Delta a Lambda, schválené MZ ČR a SÚKL.
Firmě po skončení testování vystavíme protokol o antigenním testování se jmenným seznamem zaměstnanců pro možné doložení ke kontrole KHS, MZ ČR, PČR. Následně vystavíme fakturaci se splatností 14 dnů od obdržení.

Nové nařízení Vlády a MZ ČR od 17. ledna 2022 pro zaměstnavatele:

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování.

  • testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů (např. víkendy, nepravidelné směny apod.),
  • tato plošná povinnost potrvá min. dva týdny,
  • po min. dvou týdnech se tato plošná povinnost změní na povinnost testování těch, kteří nejsou očkování 3. dávkou (booster),
  • vláda dojedná se zdravotními pojišťovnami, aby prováděly úhradu dotace za povinné antigenní testování (60 Kč za provedený test). Žádosti budou moci firmy začít podávat 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc.
  • svaz průmyslu a dopravy vyjadřuje firmám podporu v ochraně zdraví zaměstnanců a zároveň podnikům doporučuje, aby neodkládaly nákup testů pro samotestování zaměstnanců. Testy, které splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví, jsou uvedené opět na stránkách ministerstva.

Zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci v případě pozitivního samotestu potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha). Zaměstnanec poté podstoupí konfirmační PCR test na základě potvrzení od zaměstnavatele, které odevzdá na testovacím místě. Podstoupení konfirmačního PCR testu je pro zaměstnance povinné.

Nové nařízení Vlády, MZ a MŠMT ČR od 03.ledna 2022 pro vzdělávací instituce:

Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna provádět každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně).

Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí.

Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Škola může antigenní testy nahradit testy PCR, v takovém případě se test provádí 1 x týdně.

Testovat se nově budou i očkovaní žáci. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.

Antigenní test provedený ve škole lze nahradit PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

Od 3. ledna musí škola bezodkladně nahlásit pozitivní výsledek KHS pomocí aplikace Covid Forms Application. KHS vystaví žákovi žádanku na PCR test. Pokud není v možnostech školy nahlásit pozitivní výsledek KHS, vydá žákovi v případě pozitivního samotestu potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha). Žák poté podstoupí konfirmační PCR test na základě potvrzení ze školy, které odevzdá na testovacím místě. Podstoupení konfirmačního PCR testu je pro žáka povinné

citace z portálu MZČR ke dni 25.ledna 2022

_______________________________                                                                                                                                                 

Aktuality COVID-19 – MČ Praha 5