ČLEN PRVNÍ POMOCI
ZDRAVOTNICKÝ INSTRUKTOR

Akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT ČR č.j. 5078/2018-1/118

 

Délka kurzu: 88 hod.

Certifikát: certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností

Cena kurzu: 8.000 Kč / osobu (minimální počet 10, maximální počet 40)


Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V kurzu vás naučíme a prakticky procvičíme v kompletní odborné první pomoci. Nejen, že získáte znalosti o AED (automatizovaném externím defibrilátoru) a procvičíte si jej, ale osvojíte si orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Budete též absolvovat moduly, které vás připravují na práci zdravotníka zotavovacích akcí a instruktora první pomoci na úrovních vzdělávání (firmy, instituce, MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ).

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Avšak doporučujeme doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12 měsíců.


Uplatnění absolventů kurzu ČPP, oblast působení:

  • Instruktor první pomoci na všech stupních vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
  • Instruktor zdravotnické přípravy v autoškole
  • Instruktor kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru
  • Garant první pomoci na pracovišti
  • Zdravotník zotavovacích akcí a zdravotník na sportovních-společensko-kulturních akcích
  • OSVČ (podnikání)


Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek (teoretická část) a praktických nácviků.
Absolvent kurzu se navíc zúčastní odborné instruktáže na pracovištích:
- dispečink ZOS SčK.
- Letecká Záchranná a Hasičská Služba Praha - Ruzyně
- Výjezdové stanoviště RZP a RV Kralupy n/V.
- Výjezdové stanoviště DNR PM MEDICAL Praha


 Učební plán - Soubor ke stažení

Volné termíny - Soubor ke stažení


           Od Nového roku 2020 rozšiřujeme naše školící centra


Školící centrum Praha                                                                           Školící centrum Morava

Adresa: Praha-hostivař, TJ Sokol, U Branek 777                                       Adresa: Podzámčí 77 / 2092, Slezská Ostrava
Kontaktní osoba: Filip Drábek (
filip.drabek@rescuehelp.cz)                      Kontaktní osoba: Ing. Filip Ondruš (old.fil@seznam.cz)


Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, beztrestnost


Závěrečná zkouška:

Která se skládá ze 3 částí
                                           - test z 40 otázek
                                           - ústní zkoušení
                                           - praktická část


Vyučující:

Polhreich David, MUDr., PhD. - garant kurzu
Kocanda Lukáš, DiS. - garant kurzu a Statut. orgán
Javůrková Kamila - vedoucí kurzu Praha, Zástupce Statut. orgánu

Drábek Filip
Josef Seemann

Ondruš Filip, Ing.
- vedoucí kurzu Morava