d o p r a v n í   z d r a v o t n Í   s l u ž b a

 

PM MEDICAL CZ, s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení, které má registraci (MHMP) pro poskytování Dopravní zdravotní služby a je též člen IZS. 

Zajistíme Vám zdravotní transport po Celé ČR i zahraničí a hlavní působnost máme v Praze a ve Středočeském kraji.

 

Spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou SčK - DZS pro oblast Slaný - Velvar - Kladna


 Vzájemná odborná pomoc s RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKOU SLUŽBOU, z. s.

DISPEČINK DZS: +420 725 936 366, 770 665 155

Disponujeme vozovým parkem značek VW Transportér T5 + T4, Mercedes Benz Sprinter CDi, 316 a Mercedes Benz HDi 4 Motion.

Všechny naše vozy jsou plně vybaveny dle platných vyhlášek pro provoz DNR v ČR a jsou vybaveny AED s nadstandartním příslušenstvím.

Jsme smluvní partneři zdravotních pojišťoven:
111. Všeobecná zdravotní pojišťovna
201. Vojenská zdravotní pojišťovna
205. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
209. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213. Revírní bratrská pokladna Ostrava

Pacienti pojištění u výše uvedených pojišťoven mají službu zcela ZDARMA, pokud pacient předloží řidiči transportní příkaz od svého lékaře. Pokud však pacient nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na sanitní vůz, tak si ji může objednat na své náklady:
550,-Kč/hodinu
dopravné 15,-Kč/km

Na přepravu sanitním vozem má nárok každý pojištěný pacient, pokud se necítí na cestu k lékaři, nebo po výkonu zpět domů.

jAK SI SLUŽBU dZS OBJEDNAT ?

Dopravní zdravotní službu může indikovat váš praktický lékař, nebo ošetřující lékař ve zdravotnickém zařízení odkud odcházíte a nemáte dopravu domů.

Praktický lékař (PL), nebo ošetřující lékař (OL) zavolá na dispečink DZS, kde sdělí patřičné informace operátorce dispečinku (jméno pacienta, odkud: adresu bydliště, popř. zdravotnického zařízení, den a hodinu nakládky pacienta, kam: místo určení a čas).

Následně operátorka vše zaeviduje do systému a zpětně odpoví na uvedené telefonní číslo PL, OL, nebo klienta.

Transport pacienta se uskutečnuje pouze při předložení Transportního příkazu, který vystaví praktický lékař, nebo ošetřující lékař. Při převozu je možný doprovod (manžel, manželka, syn, dcera pacienta) - toto musí být ale vypsáno na transportním příkazu s odůvodněním pro pojištovnu (imobilní, imunosupresivní, dohled, aj...).


                      

    Obr. Příkaz ke zdravotnímu transportu