DOMÁCÍ PÉČE - RESCUE HELP

Jsme registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje

Registrace k poskytování domácí péče: 141864/2021/KUSK

Domácí péče - co to znamená ?

Jsou to zdravotní úkony, které dle ordinace lékaře vykonává kvalifikovaná všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, nebo praktická sestra.

Tato péče je indikována praktickým, nebo ošetřujícím lékařem z nemocničního zařízení a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo i pro samoplátce - viz ceník.

Domácí péči zajištujeme v okresech Kladno, Praha-Východ, Mělník a Mladá boleslav, ... v plánu jsou i jiné okresy...

Jak to vše funguje ?

Nejprve je sjednána osobní schůzka u klienta, kde společně s jeho blízkými prostudujeme zdravotní stav klienta a poté navrhneme individuální řešení.

Dojíždíme přímo do domácího prostředí klienta a po vzájemné domluvě s ošetřujícím lékařem klienta provádíme zdravotní úkony, dle navrženého ošetřovatelského plánu.

Možnosti:

Provádíme cévkování žen i mužů.

Naučíme vás pečovat o rány v domácím prostředí.

Dle potřeby můžeme zajistit pohotostní lékařskou službu.

Možnost transportu klienta sanitním vozem na požadované vyšetření indikované ošetřujícím lékařem.

Odběr PCR vzorků a následný transport do laboratoře.

Očkování proti COVID-19 (tato služba je zpoplatněna)

Máme tým lékařů (ARO, PL, ORL, CHI) a vysoce kvalifikované všeobecné a praktické sestry, zdravotnické záchranáře a ošetřovatele pro fyzickou asistenci.

KONTAKT

DOMÁCÍ PÉČE - RESCUE HELP
RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
IČO. 03140741
TEL.: +420 770 665 155
EMAIL.:
domacipece@rescuehelp.cz