mobilní očkovací tým covid

Očkování proti nákaze COVID-19

Termíny očkování:
datum: 03. 12. 2021
místo: Černuc (obecní úřad)
čas: od 13.00 do 19.00 hodin
pozn.:
očkování bez registrace, I., II., nebo III.podporující dávka

datum: 04. 12. 2021 - MOT tento termín neočkuje
místo: Nové Strašecí
místo očkování se přesouvá do místní polikliniky


datum: 19. 12. 2021
místo: Nové Strašecí
čas: od 09.00 do 17.00 hodin
pozn.:
očkování bez registrace, přednost budou mít osoby pro aplikaci II. dávky vakcíny


Základní informace o mobilním očkovacím týmu:

Vymezení činností, které jsou poskytovány:

 - aplikace očkovací látky proti onemocnění Covid-19 vakcínami schválenými na území České republiky (I., II., nebo III. podporující dávka)

 

Místa očkování:

 - sídla právnických osob, podnikajících fyzických osob a jejich provozovny, poskytovatelů sociálních služeb, obecní a městské úřady na území Středočeského kraje.

 

Dny a časové rozmezí:

 - výkony očkování budou realizovány na předem domluvených místech k tomu určených.

 

Postup očkování:

 - je zřízen sanitní vůz typu RLP s vybavením na předlékařskou a lékařskou první pomoc. Před sanitním vozem bude rozložen velkokapacitní stan o rozměru 3 x 8 x 3 m s bočními plachtami a plně zateplen přídavnými topnými tělesy pro komfort všech očkovaných pacientů. V MOT pracují vždy čtyři osoby k tomu určené ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra / všeobecná sestra se sp. ARIP a řidič sanitního vozu RLP. Při aplikaci očkovací látky se dodržují hygienická a protiepidemická opatření. Navýšení počtu zdravotnických pracovníků při vyším počtu očkovaných osob, není pro nás žádný problém.

 - pacient bude nejprve podroben lékařskému vyšetření, následné registraci a poté bude očkován v sanitním voze. Před každou aplikací dávky, bude řádně edukován o možném nežádoucím účinku. Po aplikaci dávky vyčká na vyhrazeném místě po dobu 15 - 20 minut a pokud jeho stav bude bezproblémový, může opustit stanoviště MOT.

 

Vakcíny:

 - vakcína Comirnaty - Pfizer

 - vakcína Spikevax - Moderna

 - vakcína - Janssen (aplikace této vakcíny do konce měsíce prosinec 2021)

 

Registrace KHS a KU:

 - krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, jako správní orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách), na základě žádosti o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení pod č. j. 136365/2021/KUSK poskytovatele zdravotních služeb RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s., se sídlem č. p. 124, 273 23 Černuc, IČO 031 40 741, rozhodl takto: podle § 11a odst. 2 zákona o zdravotních službách, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) - uděluje povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení.

 - krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně příslušný podle § 82 odst. 1 a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona 258 a podle § 10 správního řádu, návrh na poskytování péče mimo zdravotnické zařízení – preventivní zdravotní výkony - očkování proti onemocnění COVID-19, které bude poskytovat mobilní tým RESCUE HELP – ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA z. s. , Černuc 124, 273 23 Černuc rozhodl pod č. j. KHSSC 56346/2021 o závazném stanovisku, že s návrhem na poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení souhlasí.

 - IČZ a IČP: 22998020

 

Objednání se:

 - tato činnost očkování je zcela zdarma, nic se neplatí. Města, obce, sociální služby, fyzické a právnické osoby podnikající si mohou objednat MOT, dle předem stanovených pokynů. Objednávat se můžete na e-mail adrese: ockovaniCOVID19@rescuehelp.cz, kde vám budou zpětně zaslány pokyny a informace o realizaci očkování. Za den jsme schopni "zatím" naočkovat přes 300 osob.

 

Naše cíle:

 - nejprve byly informovány obce a města s rozšířenou působností v daných okresech.

 - ostatní právnické, fyzické a sociální subjekty se mohou hlásit po domluvě na uvedený e-mail.

 

 

Kontakt:

RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s.
poskytovatel zdravotních služeb
IČZ. 25998008
IČO. 03140741

Tel. +420 770 665 155

E-mail: ockovaniCOVID19@rescuehelp.cz

 

Kontaktní osoby:

 - Kocanda Lukáš, DiS. - vedoucí MOT

 - Fabian Róbert, MUDr. - vedoucí lékař MOT

 - Javůrková Kamila, RS. - vrchní sestra MOT

 - Seemann Josef - vedoucí dopravy a provozu MOT

 

 

UDĚLEJME ZA COVIDEM TEČKU, OČKUJME SE  ! ! !

 

3 nejčastější mýty o očkování proti covidu-19. Co na ně říkají odborníci? |  Radiožurnál