přeprava pacientů neodkladné péče
poskytování neodkladné péče

 

PPNP

Přeprava pacientů neodkladné péče je realizována v režimu RLP (rychlá lékařská pomoc) ve složení lékař se specializací ARO / Urgentní medicíny, zdravotnický záchranář a řidič ZZS, nebo RZP (rychlá zdravotnická pomoc) ve složení všeobecná sestra se specializací ARIP / zdravotnický záchranář a řidič ZZS. Tyto transporty se obecně jmenují Sekundární transporty. To jsou výjezdy, kdy pacient je v péči lékařů a sester v nemocnici a je potřeba kvůli jeho zdravotnímu stavu jej transportovat na specializované pracoviště vyššího typu např. krajské, oblastní, fakultní nemocnice, specializované kliniky a centra.

Jedná se o pacienty, kteří pro svůj závažný, mnohdy život ohrožující stav nemohou být přepraveni pouze sanitními vozy ZDS (neboli přepravními sanitkami).

Zajistíme vám plánovaný či akutní transport pacienta pod odborným dohledem. Vlastníme sanitní vozy, které splňují vyhlášku č. 296/2012 Sb. o požadavcích pro poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče.

 

PNP

Poskytování neodkladné péče - tzv. Primární transporty ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou formou zdravotnické služby. Na žádost krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS) ZZS vysíláme posádku sanitního vozu RLP ve složení lékař + zdravotnický záchranář + řidič, nebo posádku RZP se zdravotnickým záchranářem a řidičem. Pokud je v místě události předpokládaný nepřístupný terén, využíváme terénní čtyřkolky s transportním vozíkem pro přepravu pacienta. Vždy spolupracujeme s KZOS ZZS a s posádkami krajské ZZS na určení cílového místa poskytovatele akutní péče (nemocnice). Sanitní vozy podléhají vyhlášce 296/2012 Sb. a zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.    

                   

 

 

Dispečink v provozu 24 hodin / 7 dní v týdnu

Tel.: +420 315 765 183

Mob.: +420 770 665 155

E-mail: zachranari@rescuehelp.cz

Veškeré informace, sdělte operátorovi a postupujte podle jeho pokynů.

RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA nemá v tuto chvíly smluvní vztahy se zdravotními pojištovnami a proto tato služba je plně hrazena pacientem / ZZS. Bude vám zaslán ceník ...