ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRVNÍ POMOCI se ZDS

Pořádáte sportovní klání, závody, koncert, festival, nebo jiné akce a potřebujete zajistit zdravotní dozor? Rádi Vám pomůžeme s realizací akce zajištěním odborné první pomoci. Na místo určené dorazí profesionálové z řad zdravotnických záchranářů, všeobecných sester se specializací ARIP – mentoři klinické praxe a dle domluvy smluvní lékařská asistence spolu se sanitním vozem. Disponujeme vlastním zásahovým vozidlem pro přepravu zdravotnického pracovníka (záchranář, sestra a lékař) a zdravotnického materiálu.

Smluvně spolupracujeme se společností PM MEDICAL CZ , která zajištuje Zdravotnickou Dopravní Službu (ZDS). V praxi to znamená, že Rescue Help zajištuje profesionální odbornou první pomoc a PM Medical CZ transport zraněných do nejbližších zdravotnických zařízení (v plném vědomí) s doprovodem zdravotnického pracovníka.

Dle domluvy je možné zdravotní asistence bez sanity, v případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte, připravíme předběžnou kalkulaci.

V uvedených cenách je započten zdravotnický materiál, cestovní náklady, obsluha sanity. V případě zajištění vícedenní akce Vám rádi nabídneme slevu.


ŠKOLENÍ A KURZY PRVNÍ POMOCI

FIRMY, SPOLEČNOSTI, INSTITUCE, ZÁJMOVÉ SPOLKY

3 -hodinový ZÁKLADNÍ kurz první pomoci

Zaměstnanci absolvují teoretické základy první pomoci a legislativu první pomoci, v praktické části se naučí resuscitaci na resuscitačních figurínách, fixační a obvazovou techniku, polohování a transport zraněného aj.).
Cena: 350,-Kč/osobu (min. účast: 5, max. účast: 25)

6 -hodinový ROZŠÍŘENÝ kurz první pomoci

V tomto rozšířeném kurzu seznámíme Vaše zaměstnance v teoretické části první pomoci s akutními stavy,rozdělení a správný postup záchranných prací. V praktické části si zaměstnanci procvičí resuscitaci na res.figurínách za přispění AED, fixační a obvazovou techniku, polohování, vyproštění a transport zraněného, aj.).
Cena: 550,-Kč/osobu (min. účast: 5, max. účast: 25)

Kurz v rámci firemní akce

ROAD SHOW, nebo EVENT, nabízíme svoji přítomnost při které si zaměstnanci a jejich doprovod vyzkouší modelové situace první pomoci a také si mohou změřit svoje fyziologické hodnoty, jako jsou Tlak krve, saturaci kyslíku v krvi, EKG, Body-Mass-Index, aj.).
Cena: 3.000,-Kč/den firemní akce

Dbáme na kvalitu přednesu a praktičnost za využití profesionálních výukových prostředků, např. resuscitační figuríny, fixační a obvazový systém, modelové situace v daném prostředí, aj.). Naučíme Vaše zaměstnance poskytnout adekvátní první pomoc do příjezdu záchranné služby.

Na konci každého kurzu je předán certifikát kurzu

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ

Školení první pomoci pro žáky a studenty škol je specializován na ukázky poskytování první pomoci a pomáhá tak odhalit žákům a studentům situace, do kterých se i oni mohou dostat. Zároveň ukazují, jak v rámci svých možností mohou reagovat na závažné situace, kdy je ohrožen život a zdraví. Kurzy jsou organizovány přímo námi po domluvě s danou školou, po většinu se jedná o 2 – hodinové setkání.
Pro mateřské školky je kurz první pomoci veden formou hry a zábavy.
Cena je zdarma v rámci našeho cíle „osvěty“

UKÁZKY ZÁCHRANÁŘSKÉ TECHNIKY A PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST

Na Vámi pořádané akci (města, obce, zájmové spolky), můžeme ukázat naší zdravotnickou techniku (vakuové dlahy, matrace, rescue bags, zdravotnické přístroje aj.) a poskytnout výklad o první pomoci pro veřejnost. Na místo můžeme zajistit i sanitní vůz a zásahové vozidlo pro případnou prohlídku.

RESCUE HELP | www.rescuehelp.cz | info@rescuehelp.cz | Adresa: Černuc č.p. 124, 273 25 Černuc, Středočeský kraj | Telefon: +420 737 175 765