pcr a antigenní testování

 RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s.

STC-845
 

PCR TESTOVÁNÍ - odběr vzorků a následná doprava do laboratoře

Mobilní odběrové místo Černuc (parkoviště COOP), Středočeský kraj

Nutná rezervace termínu na tel. čísle +420 770 665 155
SMS registrace ve tvaru: PCR - Jméno, Příjmení, Očkován/á ANO / NE, typ testu (preventivní, nebo žádanka KHS)
Bude vám zaslána potvrzovací SMS s datem a časem.
PCR TEST z dutiny nosní. Výsledek do max. 30 hodin zaslán na váš email.

PCR testování se provádí od Pondělí do Pátku 09.00 - 14.00 hodin

PCR test má platnost 72 hodin (3 dny)

                                                                                                                                                                    aktualizace dne 24. 01. 2022

 

Jak je to s Antigenním a PCR testováním u očkovaných, neočkovaných osob a u dětí ?

 

PCR testování:

Od 17. 1. 2022 jsou preventivní PCR testy hrazeny ze zdravotního pojištění následovně:

a) 5x RT-PCR test za kalendářní měsíc osobám

  • mladším 18 let.
  • které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění covid-19 a mají kontraindikaci zapsanou v systému ISIN, nebo předloží lékařskou zprávu s odůvodněním a kontaktem na praktického / ošetřujícího lékaře.
  • které jsou rozočkovány ( po I.dávce vakcíny).
  • které jsou plně naočkovány (po II., III. dávce vakcíny).
  • kterým byly vystaveny žádanky na od krajských hygienických stanic, nebo praktických lékařů.

b) Osoby neočkované, bez zdravotních důvodů si PCR testy hradí sami v požadované částce odběrového místa (OM).
OM v Černuc (814,-Kč PCR analýza a vystavení výsledku + 200,-Kč dopravné do laboratoře a odběr vzorku = 1.014,- Kč).

c.) Osoby, které v minulosti prodělali covid-19 a nejsou očkovány si PCR test hradí sami v požadovené částce OM.
OM v Černuc (814,-Kč PCR analýza a vystavení výsledku + 200,-Kč dopravné do laboratoře a odběr vzorku = 1.014,- Kč).

 

Antigenní testování:

Od 22.11.2021 je plošné preventivní testování antigenními testy zrušeno.
Zdravotní pojištovny tyto testy již neproplácí poskytovatelům zdravotních služeb (PZS).

Pokud si nás firma objedná jako PZS na antigenní testování, firma si Ag testy bude hradit v částce 201,-Kč za test + další příplatky (dopravné 15,-Kč / km - cesta na místo a zpět  + administrativní práce 250,-Kč / celkové testování).
Více sdělíme na zachranari@rescuehelp.cz

Používáme testovací sady zn. SingClean COVID-19 Test kit a NADAL Ag TEST pro detekci viru a jeho mutace Delta a Lambda, schválené MZ ČR a SÚKL.
Firmě nejprve zašleme tzv. smlouvu o poskytnutí zdravotní služby při antigenním testováním (zajistíme námi dané Ag testovací sady).
Po skončení testování vystavíme protokol o antigenním testování se jmenným seznamem zaměstnanců pro možné doložení ke kontrole KHS, MZ ČR, PČR.
Následně vystavíme fakturaci se splatností 14 dnů od obdržení.
Pokud zjistíme pozitivní osobu, bude automaticky proveden konfirmační PCR test, dle nařízení ze dne aktualizace 17. 1. 2022.

Nové nařízení Vlády a MZ ČR od 17. ledna 2022 pro zaměstnavatele:

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování.

  • testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů (např. víkendy, nepravidelné směny apod.),
  • tato plošná povinnost potrvá min. dva až tři týdny,
  • po min. dvou týdnech se tato plošná povinnost změní na povinnost testování těch, kteří nejsou očkování 3. dávkou (booster),
  • vláda dojedná se zdravotními pojišťovnami, aby prováděly úhradu dotace za povinné antigenní testování (60 Kč za provedený test). Žádosti budou moci firmy začít podávat 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc.
  • svaz průmyslu a dopravy vyjadřuje firmám podporu v ochraně zdraví zaměstnanců a zároveň podnikům doporučuje, aby neodkládaly nákup testů pro samotestování zaměstnanců. Testy, které splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví, jsou uvedené opět na stránkách ministerstva.

Zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci v případě pozitivního samotestu potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha). Zaměstnanec poté podstoupí konfirmační PCR test na základě potvrzení od zaměstnavatele, které odevzdá na testovacím místě. Podstoupení konfirmačního PCR testu je pro zaměstnance povinné.

Nové nařízení Vlády, MZ a MŠMT ČR od 17. ledna 2022 pro vzdělávací instituce:

Od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí.

Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Škola může antigenní testy nahradit testy PCR, v takovém případě se test provádí 1 x týdně.

Testovat se nově budou i očkovaní žáci. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.

Antigenní test provedený ve škole lze nahradit PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

Pokud není v možnostech školy nahlásit pozitivní výsledek KHS, vydá žákovi v případě pozitivního samotestu potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha). Žák poté podstoupí konfirmační PCR test na základě potvrzení ze školy, které odevzdá na testovacím místě. Podstoupení konfirmačního PCR testu je pro žáka povinné.

citace z portálu MZČR ke dni 17.ledna 2022

 

 

                                                                                                                                                 

Aktuality COVID-19 – MČ Praha 5