Zdravotnické výkony domácí péče (informace pro praktické a ošetřující lékaře)

Zdravotnické výkony budou hrazeny ze zdravotního pojištění dané pojištovny klienta.
 
Časové výkony:

Výkon

Čas

Popis výkonu

06311

60 min.

Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče

06313

30 min.

Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP I

06315

45 min.

Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP II

06317

60 min.

Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP III

06318

15 min.

Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP IV

 

Materiální výkony:

Výkon

Popis výkonu

06321

Vyšetření pacienta sestrou v jeho vlastním soc. prostředí (vyš. glukometrem, EKG a.j)

06323

Odběr biologického materiálu

06325

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti – periferní vstupy

06326

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti – centrální vstupy

06327

Ošetření stomií střevních typů

06328

Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie, epicystostomie a tracheostomie

06329

Lokální ošetření do 10 cm2

06330

Lokální ošetření nad 10 cm2

06331

Cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů

06332

Klyzma, výplach

06333

Aplikace inhalační a léčebné terapie S. C., I. M., I. V., event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

06334

Aplikace léčebné terapie P. O., GTT, případně další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv

06335

Nácvik a zaučování aplikace inzulinu

 

Ostatní výkony:

Výkon

Popis výkonu

06137

Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna

06135

Výkon sestry v době od 22 hod – 6 hod

06349

Ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu