Z D R A V O T N I C K é    a s i s t e n c e

LÉKAŘSKÁ a zdravotnická ASISTENCE

Pořádáte sportovní klání, závody, koncert, festival a potřebujete zajistit zdravotnickou asistenci ?

Rádi Vám pomůžeme s realizací akce. Jsme schopni vytvořit plán na míru dle představ a určit rizika možných úrazů. Vždy se řídíme nařízením dle společnosti pro urgentní medicínu a obecných zásad pro zdravotnické zajištění, která toto stanovisko doporučila pro všechny pořadatele akcí. Na místo jsou vysláni profesionálové z řad zdravotnických záchranářů, všeobecných sester se specializací ARIP, řidičů RZP, nebo ZDS a dle domluvy lékař/i, vše se sanitním vozem typu RLP, RZP, nebo ZDS. Každý člen zdravotnické služby (ZS) je řádně oblečen do služebního stejnokroje s viditelnou ID kartou, označením jeho odbornosti a vybaven příslušnou radiokomunikací. Před akcí sami vyrozumíme patřičné úřady (města, obce) a Zdravotnické Operační Středisko Zdravotnické záchranné služby kraje zákonou ohláškou. Všechny naše sanitní vozy splňují vyhlášku č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby.

Smluvně provádíme antigenní testování pro všechny účastníky.
 

Typ posádek:

R L P - Rychlá lékařská pomoc - řidič RLP + zdravotnický záchranář / všeobecná sestra se sp. ARIP + lékař

R Z P - Rychlá zdravotnická pomoc - řidič RZP / zdravotnický záchranář + všeobecná sestra se sp. ARIP

Z D S - Zdravotnická dopravní služba s řidičem ZDS

ZDRAVOTNIČTÍ ZÁCHRANÁŘI + čtyřkolky Gladiator X520L a X1000L 

N L Z P - Nelékařský zdravotnický pracovník (zdravotnický záchranář, ARIP sestra, všeobecná sestra)

ČLEN PRVNÍ POMOCI - zdravotnický instruktor, rekval. kurz akreditován MŠMT ČR

 

Dle přání pořadatele možno umístění RESCUE stany o rozměrech 3 x 6 x 3 m a 3 x 3 x 3 m + možno velkoobjemový nafukovací stan, navýšení sanitních vozů s posádkami a zdravotníky.

___________________________________________________________________

Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění pro pořadatele akcí:

Upozornění pro pořadatele různých akcích, kteří si chtějí objednat zdravotnickou asistenci. Existují mnoho organizací, které nabízejí zdravotnický dozor či asistenci, urgentní převoz zdravotnického pracovníka či lékaře, nebo přednemocniční neodkladnou péči na svých webových stránkách, avšak nemají patřičnou registraci pro tuto službu, dle zákona č. 372/2011 Sb., § 11. Tyto organizace mohou pouze provádět odbornou první pomoc (základní - laická první pomoc do příjezdu ZZS) . Někdy se však stává, že členové organizace byt´ to jsou zdravotničtí pracovníci (záchranáři a sestry) poskytují zdravotní služby za hranicí zákona (transport zraněného, podávání léků,  i.v vstupy, aplikace infuzí, šití tržných ran...). Své tzv. zdravotnické kompetence mohou provádět pouze ve zdravotnických zařízeních, u zdravotnických záchranných služeb, nebo u organizacích s registrací poskytovatele zdravotních služeb formou PPNP, nikoliv u zdravotnického zajištění. Pokud službu přesto vykonávají, vystavují sebe a pořadatele akce k zahájení správního deliktu, nebo-li protiprávního jednání, které naplní znaky daného deliktu stanoveného zákonem č. 372/2011 Sb., § 11, odst. 2.

Doporučujeme vyžádat si od vybraného poskytovatele zdravotních služeb, nebo organizace předložení „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb". Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydávají rozhodnutím správní orgány (Krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy). Zdravotnické zajištění mohou poskytovat pouze poskytovatelé, kteří mají vydaná oprávnění poskytování zdravotních služeb s uvedením názvu zdravotní služby: „PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE".

Akce musí být zajištěna personálně minimálně jedním z těchto typů výjezdových skupin:

  • lékař + řidič ZZS (zdravotnický záchranář)
  • zdravotnický záchranář + řidič ZZS
  • všeobecná sestra s ARIP + řidič ZZS

Personální vybavení musí odpovídat právním předpisům:

  • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  • lékař vozidla RLP (rychlé lékařské pomoci) minimálně se specializovanou způsobilostí v základním oboru
  • zdravotnický záchranář s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • všeobecná sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu + ARIP
  • řidič záchranné služby s osvědčením o kvalifikačním kurzu řidiče ZZS 

Text převzat / upraven od KÚ SČK

___________________________________________________________________

 

Reference:

Oktagon 32, MČR 125 ccm junioři a jednotlivci v ploché dráze, Automotokros, KKGC, Kolben Open Prague, Tiger Team, ČEPS, Český svaz bojových sportů, T-MOBILE Olympijské běhy v Praze, JIU-JITSU, MMASTER LEAGUE, Karate Open, Urban Challenge, Barvám neutečeš, Běh Běchovice, Slunovrat, Rock na Valníku, Metal Air Show, Menhir Open Air, Slunovrat, Kindergarten, Hubební festivaly Jazz, Pop, SDH soutěže, MČR v běhu metropole, MČR v ragby, Fotbalové turnaje Slávie Praha, Firemní večírky, Teambulding, Bikecross . . . a další významné akce

 

Informace a ceny za zdravotnickou asistenci, vám budou zaslány koordinátorem

 

Kontakt na koordinátora ZA

Kocanda Lukáš, DiS. - Tel. 770 665 155

E-mail.: zachranari@rescuehelp.cz