ZDRAVOTNICKá  asistence

LÉKAŘSKÁ a zdravotnická služba

                 

 

Pořádáte sportovní akci, koncert, vícedenní festival, filmování
. . . potřebujete zajistit zdravotnickou asistenci ?

 

Jsme schopni vytvořit plán na míru dle představ a určit rizika možných úrazů.

Vždy se řídíme nařízením společnosti pro urgentní medicínu a obecných zásad pro zdravotnické zajištění, která toto stanovisko doporučila pro všechny pořadatele akcí.

Na místo je vyslán zdravotnický personál z řad lékařů se sp. ARO, interna, chirurgie či traumatologie, zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP, řidiči ZZS sanitních a teréních vozidel, kteří jsou rozděleni do jednotlivých posádek: RLP (rychlá lékařská pomoc), RZP (rychlá zdravotnická pomoc), ZDS (zdravotnická dopravní služba), nebo ZZ4 (záchranáři na čtyřkolkách do nepřístupných terénů). Jako doprovodná složka k posádkám jsou Členové první pomoci - zdravotničtí instruktoři, kteří mají certifikát MŠMT ČR pro zajištění odborné první pomoci. 

Před akcí sami vyrozumíme Zdravotnické Operační Středisko Zdravotnické záchranné služby kraje zákonou ohláškou.

Všechny naše sanitní a teréní vozy splňují vyhlášku č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby.

 

Posádky zdravotnické asistence:

R L P - Rychlá lékařská pomoc - řidič ZZS + zdravotnický záchranář + lékař

R Z P - Rychlá zdravotnická pomoc - řidič ZZS / zdravotnický záchranář + všeobecná sestra se sp. ARIP

Z D S - Zdravotnická dopravní služba s řidičem ZDS

ZDRAVOTNIČTÍ ZÁCHRANÁŘI na čtyřkolkách Gladiator X520L, 850L, 1000L se záchranným transportním vozíkem

N L Z P - Nelékařský zdravotnický pracovník - zdravotnický záchranář, ARIP sestra, všeobecná sestra

ČLEN PRVNÍ POMOCI - zdravotnický instruktor (odborná první pomoc)

 

Sanitní vozidla a posádky pro TV produkci - natáčení filmů, seriálů a zábavných pořadů

 

Na akce typu festivaly, koncerty či sportovních klání jsme připraveni postavit nafukovací Záchranný stan GTX-38 o rozměru 7.200 x 5.200 x 2.860 m, nebo RESCUE stany o rozměrech 3 x 6 m, 3 x 3 m a navýšení sanitních vozů s posádkami a zdravotníky.

vice informací o nafukovacím záchranném stanu GTX-38 ZDE

___________________________________________________________________

Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění pro pořadatele, dle doporučení odboru zdravotnictví KÚ ScK.:

Upozornění pro pořadatele různých akcích, kteří si chtějí objednat zdravotnickou asistenci. Existují mnoho organizací, které nabízejí zdravotnický dozor či asistenci, urgentní převoz zdravotnického pracovníka či lékaře, nebo přednemocniční neodkladnou péči na svých webových stránkách, avšak nemají patřičnou registraci pro tuto službu, dle zákona č. 372/2011 Sb., § 11. Tyto organizace mohou pouze provádět odbornou první pomoc (základní - laická první pomoc do příjezdu ZZS) . Někdy se však stává, že členové organizace byt´ to jsou zdravotničtí pracovníci (záchranáři a sestry) poskytují zdravotní služby za hranicí zákona (transport zraněného, podávání léků,  i.v vstupy, aplikace infuzí, šití tržných ran...). Své tzv. zdravotnické kompetence mohou provádět pouze ve zdravotnických zařízeních, u zdravotnických záchranných služeb, nebo u organizacích s registrací poskytovatele zdravotních služeb formou PPNP. Pokud tuto službu přesto vykonávají, vystavují sebe a pořadatele akce k zahájení správního deliktu, nebo-li protiprávního jednání, které naplní znaky daného deliktu stanoveného zákonem č. 372/2011 Sb., § 11, odst. 2.

Doporučujeme vyžádat si od vybraného poskytovatele zdravotních služeb, nebo organizace předložení „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb". Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydávají rozhodnutím správní orgány (Krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy). Zdravotnické zajištění mohou poskytovat pouze poskytovatelé, kteří mají vydaná oprávnění poskytování zdravotních služeb s uvedením názvu zdravotní služby: „PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE".

Odkaz na vyhledávání poskytovatele zdravotních služeb (NRPZS) - vypiště IČO

Akce musí být zajištěna personálně minimálně jedním z těchto typů výjezdových skupin:

  • lékař + řidič ZZS (zdravotnický záchranář)
  • zdravotnický záchranář + řidič ZZS
  • všeobecná sestra s ARIP + řidič ZZS

Personální vybavení musí odpovídat právním předpisům:

  • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
  • lékař vozidla RLP (rychlé lékařské pomoci) minimálně se specializovanou způsobilostí v základním oboru
  • zdravotnický záchranář s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • všeobecná sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu + ARIP
  • řidič záchranné služby s osvědčením o kvalifikačním kurzu řidiče ZZS

____________________________________________________________________

 

Reference:

Rock for People, ČT1 - natáčení seriálů, O2 TV sport - natáčení reality show, MČR - Běh metropole Praha, FC Slovan Velvary - MOL cup fotbalová liga 2022, A im fighter´s, Oktagon 32, Rugby Kralupy n/V, MYSTIC SK8 CUP, Žluté lázně Praha, Dračí lodě, Prague International Canoe Marathon, Hrady CZ, Kamanice fest, MČR 250 a 125 ccm v ploché dráze, Automotokros, KKGC, Kolben Open Prague, MČR v kickboxu, Faurecia Bohemia Open, Tiger Team, ČEPS, Český svaz bojových sportů, T-MOBILE Olympijské běhy v Praze, MMASTER LEAGUE, Karate Open, Urban Challenge, Barvám neutečeš, Běh Běchovice, Běh Lidice, Slunovrat, Rock na Valníku, Dědkiáda, Metal Air Show, Menhir Open Air, Kindergarten, Hubební festivaly Jazz, Pop, SDH soutěže, MČR v běhu metropole, MČR v rugby, Fotbalové turnaje Slávie Praha, Firemní večírky, Teambulding

. . . a další významné velké akce

 

Informace a ceny za zdravotnickou asistenci, vám budou zaslány koordinátorem ZA

 

Kontakt na koordinátora ZA

Tel. 770 665 155

E-mail.: zachranari@rescuehelp.cz