Z D R A V O T N I C K é    a s i s t e n c e
zajištění odborné první pomoci A PŘEDNEMOCNIČNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE
LÉKAŘSKÁ a zdravotnická SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Pořádáte sportovní klání, závody, koncert, festival, nebo jiné akce a potřebujete zajistit zdravotní dozor ?

Rádi Vám pomůžeme s realizací akce. Jsme schopni vytvořit plán na míru dle představ a určit rizika možných úrazů. Vždy se řídíme nařízením o zajištění akce, dle společnosti pro urgentní medicínu, která toto stanovisko doporučila pro všechny pořadatele akcí. Na místo určené dorazí profesionálové z řad zdravotnických záchranářů, všeobecných sester se specializací ARIP – mentoři klinické praxe a dle domluvy smluvní lékařská asistence spolu se sanitním vozem. Každý člen zdravotnické služby (ZS) je řádně oblečen do služebního stejnokroje s viditelnou ID kartou, označením jeho odbornosti a vybaven příslušnou radiovysílačkou. Před akcí vyrozumíme patřičné úřady (města, obce) a Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby kraje pro případnou výpomoc a transport pacientů do zdravotnických zařízení. Na místě zůstává vždy sanitní vozidlo s posádkou. Možno můžeme zajistit dopravní zdravotní službu.

Vlastníme sanitní vozidlo zn. Mercedes Benz Sprinter CDi, 319 s vybavením pro poskytnutí předzdravotnické neodkladné péče, typu RZP.

Spolupracujeme s dopravní partnerem PM MEDICAL CZ, s. r. o.

Typy zajištění:

L S P P - Lékařská služba první pomoci ve složení řidič/zdravotnický záchranář + Lékař (1 + 1)

Z S P P - Zdravotnická služba první pomoci: ve složení zdravotnický záchranář + všeobecná sestra ARIP + řidič RZP (1 + 3)

D N R - Dopravní zdravotní služba ve složení řidič DNR (1)

ZZ / VŠ - Zdravotnický záchranář, všeobecná sestra se sp. ARIP: bez sanitního vozidla (1)

ČPP - Člen první pomoci (2)


Dle přání pořadatele možno umístění RESCUE stanu o rozměru 8 x 2 x 2 m, nebo 3 x 3 x 3 m, navýšení sanitních vozů s posádkou a zdravotníků.


Naše reference:

Automotokros, KKGC, Kolben Open Prague, Tiger Team, ČEPS, firemní roat, Český svaz bojových sportů, T-MOBILE Olympijské běhy v Praze, JIU-JITSU
Karate Open, Galavečer MMA, Urban Challenge, Barvám neutečeš, Běh Běchovice, Slunovrat, Rock na Valníku, Metal Air Show, Menhir Open Air
, Slunovrat
Kindergarten, Hubební festivaly Jazz, Pop
, SDH soutěže, MČR v běhu metropole, MČR v ragby, Fotbalové turnaje Slávie Praha, Firemní večírky, Teambulding
Helpik, OneManShow, Bikecross
. . . a další významné akce

Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí - soubor ke stažení           

Kontakt na koordinátory LSPP a ZSPP:

Kocanda Lukáš, DiS. - koordinátor LSPP a ZSPP
Javůrková Kamila - koordinátorka LSPP a ZSPP

Tel.: + 420 770 665 155 - dispečink, 603 997 977

E-mail.: zachranari@rescuehelp.cz, camila.z@seznam.cz

objednávkový formulář

  1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
  2. Žádost musí být dodána na nejméně 20 kalendářních dnů před termínem konání dané akce.
  3. RESCUE HELP ZS se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění vyjádří do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti. Návazně zašle aktuální ceník pro daný typ zdravotnického zajištění.
  4. Po závazném potvrzení termínu vystavíme žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání, nebo dle domluvy.
  5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla, spotřebních materiálů, jízdu na místo konání, dobu setrvání na místě realizace a návrat na základnu.
  6. Po uskutečnění akce vystavíme fakturu dle skutečnosti. Náklady zahrnují nejen dobu trvání, ale i dobu nezbytnou k přesunu vozidla s posádkou tam i zpět.
  7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet, nebo dle domluvy.