ČLEN PRVNÍ POMOCI - instruktor

Akreditovaný kurz MŠMT ČR dle platných podmínek z r. 2021 v rozsahu 90 hodin.

Stručný popis:

Absolvent kurzu se seznámí a prakticky si procvičí kompletní poskytování první pomoci a přednemocniční neodkladnou péči. Kurz se skládá z 52 vyučovacích hodin teorie a 38 vyučovacích hodin praxe.

Při naší výuce využíváme simulované zranění / reálné zranění pacienta, tak i užití diagnostických přístrojů a pomůcek - tonometr, pulsní oximetr, AED, fonendoskop, glukometr, fixační systém, scoop rámy, páteřní desky, krční límce a jiné pomůcky a přístroje k poskytování odborné první pomoci.

Ostatní důležité informace

Profil absolventa:
Absolvent kurzu Člen první pomoci se orientuje v akutních stavech,  vybraných onemocněních a dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci. Absolvent může vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku, zdravotníka zotavovacích akcích, školit první pomoc v autoškolách, MŠ, ZŠ a SŠ, zajištovat pouze odbornou první pomoc na sportovních , kulturních a společenských akcích, vykonávat funkci First respondera (po zaškolení od ZZS daného kraje).

Podmínky přijetí do kurzu:
Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost, minimální ukončení středního stupně školy (SŠ, SOU, OU, Gymnázium) a absence výrazné řečové vady, nebo dle domluvy.

Závěrečné zkoušky:
Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První část probíhá formou písemného testu o 40 otázkách (min. 85% úspěšnosti). Druhá část jsou praktika, kde prokazují znalost KPR - dospělí a děti + AED, prvotní kontakt se zraněným, mluvu při simulovaném školením první pomoci, užití diagnostických přístrojů a zdravotnických pomůcek.

Kdo vás bude učit ?
Zdravotničtí záchranáři a sestry se specializací ARIP. Při odborných tématech v PNP a při simulovaných zraněních jsou přítomni naši zkušení lékaři.

Místo výuky:
Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP: (Praha - Smíchov, Černuc 17)

Forma výuky:
Kombinovéná výuka - víkendové dny Sobota + Neděle
10.00 - 17.00 hodin

Cena kurzu:
Předvánoční akce - 4.500,- Kč / osoba (platí do 30. 11. 2022)

- možnost 2 splátek (první splátka však musí být připsána / zaplacena nejpozději první den kurzu).

Termín kurzu:
Od 3. 12. 2022 - 21. 01. 2023

 - kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 studentů. Maximum studentů v kurzu je omezen na 20.