KURZY PRVNÍ POMOCI

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

DEN S PRVNÍ POMOCÍ

 

Společnosti, firmy, instituce
MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
Sportovní kluby
Ukázky pro veřejnost

SPECIALIZOVANÝ KURZ pro NLZP


Všeobecné a praktické sestry
Ošetřovatelé a sanitáři
Řidiči DNR

ČLEN PRVNÍ POMOCI
zdravotnický instruktor

Rekvalifikační kurz MŠMT

Kontakt na koordinátory:

Drábek Filip - koordinátor kurzů a školeních první pomoci
Lukáš Kocanda, DiS. - koordinátor rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci

Tel.: +420 770 665 155 - dispečink

E-mail.:
Drábek Filip -
filip.drabek@rescuehelp.cz
Lukáš Kocanda, DiS. - zachranari@rescuehelp.cz

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
  2. Žádost musí být dodána na nejméně 20 kalendářních dnů před termínem konání dané akce.
  3. RESCUE HELP ZS se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění vyjádří do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti. Návazně zašle aktuální ceník pro daný typ školení, nebo kurzu.
  4. Po závazném potvrzení termínu vystavíme žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání, nebo dle domluvy.
  5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla a lektora/rů, výukových materiálů, jízdu na místo konání, dobu setrvání na místě realizace, návrat na základnu.
  6. Po uskutečnění školení, nebo kurzu vystavíme fakturu dle skutečnosti. Náklady zahrnují nejen dobu trvání, ale i dobu nezbytnou k přesunu vozidla s lektorem/ry tam i zpět.
  7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet, nebo dle domluvy.