vzdělávací a školící středisko
rescue help 

Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, s.r.o. zajišťuje vzdělávací, školící a metodickou činnost v oblasti poskytování první pomoci a odborné přednemocniční neodkladné péči.
Je zřízeno jako samostatný celek s organizační součástí RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s.
Prostory vzdělávacího a školícího střediska jsou v přízemí OÚ Černuc, č.p. 17.

Nabízíme vám školení a kurzy první pomoci, specializované kurzy pro nelékařské pracovníky, rekvalifikační kurz Člen první pomoci, kvalifikovaný kurz Řidič ZDS, simulované zranění, adaptační procesy, odborné semináře ...

Hlavní úkoly VŠS jsou:

- organizace adaptačního procesu pro nově nastupující
  zaměstnance (řidič sanitního vozidla, zdravotnický záchranář, sestra ARIP, lékař)

- periodické školení při celoživotním vzděláváním
  zdravotnických pracovníků (odborné přednášky, praktické simulace,...)

- spolupráce s ostatními složky IZS při metodickém cvičením
  (traumaplán, HPO,...).

- zajištění vzdělávací a osvětové činnosti pro veřejnost a jiné
  zájemce z řad ostatních složek IZS a zájmových spolků.

- pořádání jednodenních workshopů na aktuální témata z oblasti
  první pomoci (rodiče - dětské úrazy, mamodiagnostika, dopravní nehody, ...).

KURZY a ŠKOLENÍ
PRVNÍ POMOCI


.Společnosti, firmy, instituce,
MŠ, ZŠ, SŠ, ostatní zájemci

SPECIALIZOVANÝ KURZ PRVNÍ POMOCI pro NLZP


Všeobecné a praktické sestry
Ošetřovatelé a sanitáři

Kvalifikační kurz
Řidič DNR

Akreditovaný MZ ČR

Simulované akce
 

HZS, PČR a ostatní složky IZS

Den s první pomocí
 

Dny měst a obcí

           Lidé, kontakt, adresa sídla / učebny

 

Anna-Marie Kopeluková, DiS. - koordinátorka školeních a kurzů první pomoci (+420 721 363 770)

Lukáš Kocanda, DiS. - koordinátor rekvalifikačních a kvalifikovaných kurzů (+420 770 665 155)

Kamila Javůrková - koordinátorka kurzu první pomoci pro NLZP (+420 603 977 997)

MUDr. Róbert Fabian - garant kurzů Člen první pomoci a Řidič DNR

MUDr. David Pohlreich - garant sp. kurzu první pomoci pro NLZP

MUDr. Veronika Protivová - MamoDiagnostika

MUDr. Stanislav Bureš - garant kurzu Dětské nemoci a úrazy

 

Adresa učebny VŠS a logo VŠS:

Prostory OÚ Černuc, č.p. 17 - přízemí, 273 23 Černuc

                    


Adresa sídla, fakturační údaje a kontakt:

Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, s.r.o.
Akreditované pracoviště MZ a MŠMT ČR


IČO. 11916435    DIČ. CZ11916435 (neplátce DPH)
Spisová značka C 356330, vedená u Městského soudu v Praze

Se sídlem v Černuci č.p. 124, 273 23 Černuc
Zastoupená panem Lukášem Kocandou, DiS. - jednatel společnosti


Tel. +420 737 175 765 (p. Kocanda L.)
Tel. +420 721 363 770 (p. Kopeluková A.)


Datová schránka: xxxk22q
Email.
vzdelavani@rescuehelp.cz
Web. www.rescuehelp.cz/SKOLENI

Bankovní číslo účtu: 6 1 2 8 7 8 5 3 6 9 / 0 8 0 0, Česká spořitelna, a. s.

Registrace MŠMT ČR: MSMT-24747/2021-3
Registrace MZ ČR: MZ-1024