vzdělávací a školící středisko
rescue help 

 

 

 

Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, s.r.o. zajišťuje vzdělávací, školící a metodickou činnost v oblasti poskytování první pomoci a odborné přednemocniční neodkladné péči.


Je zřízeno jako samostatný celek s organizační součástí RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s.
Prostory vzdělávacího a školícího střediska jsou:

Černuc 17, 273 23 Černuc

Nádražní 47/90, 150 00 Praha - Smíchov

 

Nabízíme vám školení a kurzy první pomoci, specializované kurzy pro nelékařské pracovníky, rekvalifikační kurz Člen první pomoci, kvalifikovaný kurz Řidič ZDS, simulované zranění, adaptační procesy, odborné semináře ...

KURZY a ŠKOLENÍ
PRVNÍ POMOCI


.Společnosti, firmy, instituce,
MŠ, ZŠ, SŠ, ostatní zájemci

SPECIALIZOVANÝ KURZ PRVNÍ POMOCI pro NLZP


Všeobecné a praktické sestry
Ošetřovatelé a sanitáři

Kvalifikační kurz
Řidič DNR

Akreditace MZDR ČR

Simulované akce
 

Reálné simulace zranění

Den s první pomocí
 

Dny měst a obcí

           Lidé, kontakt, adresa sídla / učebny

Anna-Marie Kopeluková, DiS. - koordinátorka školeních a kurzů první pomoci

Lukáš Kocanda, DiS. - koordinátor rekvalifikačních a kvalifikovaných kurzů

Kamila Javůrková - koordinátorka kurzu první pomoci pro NLZP

MUDr. Róbert Fabian - garant kurzů Člen první pomoci a Řidič ZDS

MUDr. David Pohlreich - garant sp. kurzu první pomoci pro NLZP

MUDr. Veronika Protivová - MamoDiagnostika

MUDr. Stanislav Bureš - garant kurzu Dětské nemoci a úrazy

 

Adresa učebny VŠS a logo VŠS:

Černuc 17 - přízemí, 273 23 Černuc

Nádražní 47/90, 150 00 Praha - Smíchov

                    


Adresa sídla, fakturační údaje a kontakt:

Vzdělávací a školící středisko RESCUE HELP, s.r.o.
Akreditované pracoviště MZDR a MŠMT ČR


IČO. 11916435    DIČ. CZ11916435 (neplátce DPH)
Spisová značka C 356330, vedená u Městského soudu v Praze

Se sídlem v Černuci č.p. 124, 273 23 Černuc
Zastoupená panem Lukášem Kocandou, DiS. - jednatel společnosti


Tel. +420 737 175 765 (p. Kocanda L.)


Datová schránka: xxxk22q
Email.
vzdelavani@rescuehelp.cz
Web. www.rescuehelp.cz/SKOLENI

Bankovní číslo účtu: 6 1 2 8 7 8 5 3 6 9 / 0 8 0 0, Česká spořitelna, a. s.

Registrace MŠMT ČR: 24747/2021-3
Registrace MZDR ČR: 6996/2022-4/ONP