kurzy první pomoci

 

Dbáme na kvalitu přednesu a praktičnost za využití profesionálních výukových prostředků, např. resuscitační figuríny, fixační a obvazový systém, modelové situace v daném prostředí. Naučíme Vaše zaměstnance poskytnout adekvátní první pomoc do příjezdu záchranné služby.

                                   FIRMY, SPOLEČNOSTI, INSTITUCE a ZÁJMOVÉ KLUBY

         Zaměstnavatel je povinen dle zákona č. 262/2006 Sb., § 102, odst. 6 (zákoník práce) zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, jejich vyškolení / proškolení a dostatečné vybavení pro poskytování pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

    Zaměstnavatel musí dle § 103 odst. 1 písm. j. zajistit všem zaměstnancům poskytnutí první pomoci (včetně zaměstnanců jiného zaměstnavatele vykonávajícím práce na jeho pracovištích). Celé znění zákona naleznete ZDE

Pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí) je zaměstnavatel povinen:

         * Přijmout opatření

         * Zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců zajišťují přivolání Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie
           České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců

     Kurz první pomoci pro zaměstnance je diktován k seznámení všech zaměstnanců se základy první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Účel kurzu je naučit a seznámit zaměstnance, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou vyskytnout na svých pracovištích.

_____________________________________________________________________________________________________________


    4 - hodinový ZÁKLADNÍ kurz první pomoci v rámci BOZP

Zaměstnanci absolvují teoretické základy první pomoci a legislativu první pomoci, v praktické části se naučí resuscitaci na resuscitačních figurínách, fixační a obvazovou techniku, polohování a transport zraněného aj.).
                                                                                                                                                                                                

    6 - hodinový ROZŠÍŘENÝ kurz první pomoci v rámci BOZP

V tomto rozšířeném kurzu seznámíme Vaše zaměstnance v teoretické části první pomoci s akutními stavy,rozdělení a správný postup záchranných prací.
V praktické části si zaměstnanci procvičí resuscitaci na res.figurínách za přispění AED, fixační a obvazovou techniku, polohování, vyproštění a transport zraněného,...).                                                                                                      

                                                                                                                            Na konci každého kurzu je předán certifikát

                           

ŠKOLENÍ první pomoci

Dbáme na kvalitu přednesu a praktičnost za využití profesionálních výukových prostředků, např. resuscitační figuríny, fixační a obvazový systém, modelové situace v daném prostředí. Naučíme Vás a Vaše děti, žáky, studenty poskytnout adekvátní první pomoc do příjezdu záchranné služby.

 

 

MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ a VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Školení první pomoci pro žáky a studenty škol je specializován na ukázky poskytování první pomoci a pomáhá tak odhalit žákům a studentům situace, do kterých se i oni mohou dostat. Zároveň ukazují, jak v rámci svých možností mohou reagovat na závažné situace, kdy je ohrožen život a zdraví. Kurzy jsou organizovány přímo námi po domluvě s danou školou, po většinu se jedná o 2 – hodinové setkání.
Pro mateřské školky je kurz první pomoci veden formou hry a zábavy.

 

 

UKÁZKY ZÁCHRANÁŘSKÉ TECHNIKY a VYBAVENÍ PRO VEŘEJNOST

Zajímá vás k čemu se používá vakuová pumpa, defibrilátor, nebo nevíte co to je oxymetr ? Rádi ukážeme a vysvětlíme k čemu se používá naše zdravotnická technika a také si budete moct vyzkoušet naše zdravotnické vybavení (vakuové dlahy, matrace, páteřní desku, ...).


Často spolupracujeme s ostatními složkami IZS při součinnosti ukázek pro veřejnost

                            

DEN S PRVNÍ POMOCÍ

ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI

Určený pro společnosti, firmy, zájmové spolky, střední a vysoké školy

Popálenina II. stupněDevastující poranění ruky Amputace předloktíPád z výše ++Povrchové zranění

                      Co je to za kurz a jak probíhá ?


Den s první pomocí aneb Zážitkový kurz je specializován na reálné modelové situace. Každý účastník kurzu si vyzkouší reálné ošetření daných úrazů a onemocnění jako například:

 - otevřenou amputaci končetiny
 - komplikovanou zlomeninu stehenní, holenní, pažní a loketní kosti
 - otevřenou ránu dlaně ruky
 - střelné a bodné poranění hrudníku a břicha
 - tržné rány po těle
 - epileptické stavy a křeče
 - popáleniny II. a III. stupně
 - bezvědomí s následnou zástavou oběhu s použitím AED
 - autonehoda
 - přání zákazníka
(rizikovost pracoviště)

 

Úkol účastníka je ošetřit dané zranění či nemoc po absolvování přednášky, kde se dozví jak postupovat a jak správně ošetřit zranění či nemoc. Přednáška je formou prezentace z naší praxe u záchranné služby ( v powerpointu).

V kurzu opravdu vystupují skuteční figuranti, kteří jsou namaskovaní profesionální sadou pro reálné zranění a onemocnění. Figuranti jsou především naši kolegové, nebo studenti střední zdravotnické školy.

 

 

 

Zážitkový kurz je připraven pro 10 až 50 osob (zvládneme i více osob)

Přijedeme za Vámi na určené místo

Délka kurzu je plánována min. na 6 hodin
v závislosti na přání zákazníka