ŠKOLENÍ A kurzy první pomoci

 

Dbáme na kvalitu přednesu a praktičnost za využití profesionálních výukových prostředků, např. resuscitační figuríny, fixační a obvazový systém, modelové situace v daném prostředí. Naučíme Vaše zaměstnance poskytnout adekvátní první pomoc do příjezdu záchranné služby.

FIRMY, SPOLEČNOSTI, INSTITUCE, ZÁJMOVÉ KLUBY, zaměstnanci MŠ, ZŠ a

         Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, jejich vyškolení / proškolení a dostatečné vybavení pro poskytování pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

    Zaměstnavatel musí zajistit všem zaměstnancům poskytnutí první pomoci (včetně zaměstnanců jiného zaměstnavatele vykonávajícím práce na jeho pracovištích). Celé znění zákona naleznete ZDE

     Kurz první pomoci pro zaměstnance jsou diktovány k seznámení všech zaměstnanců se základy první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Účel kurzu je naučit a seznámit zaměstnance, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou vyskytnout na svých pracovištích.

_____________________________________________________________________________________________________________

 
    4 - hodinové ZÁKLADNÍ školení první pomoci v rámci BOZP

Zaměstnanci absolvují teoretické základy první pomoci a legislativu první pomoci, v praktické části se naučí resuscitaci na resuscitačních figurínách, fixační a obvazovou techniku, polohování a transport zraněného aj.).
                                                                                                                                                                                                

    8 - hodinový ROZŠÍŘENÝ kurz první pomoci v rámci BOZP

V tomto rozšířeném kurzu seznámíme zaměstnance v teoretické části první pomoci s akutními stavy, rozdělení a správný postup záchranných prací.
V praktické části si procvičí resuscitaci na res.figurínách za přispění AED, fixační a obvazovou techniku, polohování, vyproštění a transport zraněného,...).                                                                                                      

                                                                                               Na konci každého kurzu je předán certifikát