SPECIALIZOVANÝ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO NLZP

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 16/2015 minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci.

 

Tento kurz je určen pro nelékařský zdravotnický personál (všeobecné sestry v ord. praktického lékaře, dentální sestry v ord. zubního lékaře, praktické sestry, ošetřovatelé a sanitáři v domovech pro seniory a denních stacionářů, všeobecné sestry v ambulancích lůžkového typu,...).

 

Kurz vyučují lékaři a zdravotničtí záchranáři s praxí u záchranných služeb či ve fakultních nemocnicích.
Snažíme se o reálné situace z našich praxích a používáme zdravotnické prostředky (maskovací sadu zranění a onemocnění, KPR ambu-man, vakuový system, defi-monitory, AED, ...).

 

Na konci celého kurzu dostane zdravotník certifikát o absolvování specializovaného kurzu s platností jednoho roku

   
  Popis kurzu

Teoretická část:

Základní KPR, dle doporučených postupů
    * postupy kardiopulmunální resuscitace dle Guidelines, rozdělení, druhy KPR, improvizace

Rozšířená KPR 
    * rozdělení KPR, vhodné vstupy pro i.v. léky, intraoseální vstupy, základní postupy při podávání farmak

Zajištění dýchacích cest
    * vzduchovody, T-tubus, laryngeální maska, ...

Resuscitační pomůcky a přístroje
     * oxymetr, kapnometr, monitor-def, farmaka, AMBU

Včasná defibrilace za použití AED u dospělých a dětí
     * AED a eletrody pro dětí, komprese hrudníku, záklony hlavy

Zajištění bezpečnosti při poskytování první pomoci, komunikace s postiženým
      * určení bezpečného místa pro poskytnutí první pomoci, dbát nas vlastní bezpečnost, spolupráce s ostatními IZS složkami

Základní vyšetření a diagnostika životních funkcí, gasping
      * základní principy vyšetření pacienta (pohmat, poklep, poslech,...), použití TK, SpO2, GLY, lapavé dechy

 

Praktická část:

Komunikace s tísňovou linkou ZOS ZZS
     * správná komunikace s dispečérem, určení adresy, TANR, TAPP

Nácvik alternativního zajištění DC

Nácvik zajištění žilního přístupu

Týmová KPR

Použití dýchacího rozpínacího vaku (AMBU) a masky

Nácvik polohování pacienta a způsoby případného transportu za využití vakuového systému a improvizace

Nácvik zajištění pacienta s poraněním páteře
     * použití vákuového systému (matrace, dlaha DK, HK, druhy a použití kr. límců)

Poradenství
      * vybavení ordinace: nástěnné lékárničky, bezpečnostní tabulky, KPR tabulky, medic. přístroje

 

                                  Možnost zprostředkování prodeje AED a jiných zdravotnických přístrojů a pomůcek
 * spolupracujeme se společností Krásný - Zdravotnická technika, s.r.o. a se společností Hartmann-Rico, a.s.