sars-cOv-2  =  C O V I D -1 9

REZERVACE NA TEST COVID-19


! Od 1. 7. rušíme PCR testování !


Pátek: 12.00 - 17.00 hodin

Sobota: 09.00 - 15.00 hodin


 ANTIGENNÍ TEST


ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO FIRMY! důležité upozornění !

Vážená veřejnost,
Od 1.6. 2021 bude možné u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění provést:
- Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů  -
JEDENKRÁT ZA 7 DNÍ (jako první den je počítán den odběru, další nárok je počítán jako osmý den).
- Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů -
DVAKRÁT ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC (bez ohledu na to, který den bude PCR proveden).

Antigenní test má platnost 72 hodin (3 dny)

PCR test má platnost 168 hodin (7 dní)


Cena pro samoplátce je stanovena na částku 200,- Kč / test.

Příklad antigenního testování: pokud osoba se testuje v neděli, tak příští antigenní testování může být opět za týden (jako první den je počítán den odběru, další nárok je počítán jako osmý den).

Na antigenní a PCR testy mají nárok všichni bez ohledu na očkování (I. a II. dávka), vše je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Důležité je však, jaké si vyberete odběrové místo (OM), některá OM nemají smluvní vztahy se zdravotními pojištovnami a testy provádějí prouze za poplatek (pro samoplátce). Vhodné je si nejprve zjistit jaká odběrová místa provádějí antigenní testy se žádankou. 

Vystavení CERTIFIKÁTŮ v Odběrovém Místě - OM může na žádost osoby může vystavit:

-  Certifikát o prodělané nemoci
-  Certifikát o výsledku antigenního testu
-  Certifikát o výsledku PCR testu
-  Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma)
-  Certifikát po ukončené vakcinaci

Podle zákona č. 258/2000 Sb. za vydání certifikátu může požadovat poskytovatel úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením listinné podoby tohoto certifikátu.

Cena stanovena na částku: 150,- Kč (pro všechny typy certifikátů).