sars-cOv-2  =  C O V I D -1 9

Vyšetření COVID-19

Nabízíme pro osoby (samoplátce) vyšetření na přítomnost COVID 19 bez indikace Krajské hygienycké stanice.

Chcete mít ve vaší společnosti přehled o možném výskytu COVID 19 a nechcete tak ohrozit chod vaší společnosti ?
Chtějí se vaše zaměstnanci otestovat na přítomnost COVID 19 a nechtějí zbytečně čekat dlouhé fronty na testování ?

Odběr vzorků je realizován na vámi určeném místě společnosti, produkce, nebo instituce. Na místo přijede sanitní vůz se zdravotnickou posádkou. Následné vzorky (výtěry z nosohltanu, test RT-PCR) převážíme do smluvní laboratoře, která do 24 hodin sdělí výsledek, nebo zjištění výsledku do 10ti minut při odběru z kapilární krve u testu SARS-CoV-2.

                                                                                                                                                                         PŘEHLED AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR

CHRÁNÍM TEBE, CHRÁNÍM SEBE !

Jak to vše probíhá ?

1.) Nejprve odešlete vyplněný poptávkový formulář - viz dole. Poté vám zašleme informace k vyšetření COVID-19 a budeme očekávat váš souhlas (závazná objednávka). 
2.) Na místo přijede zdravotnická posádka se sanitním vozem. K sanitnímu vozu vždy přistupuje každý pacient zvlášt´, nebo v rozmezí 2 m. Zdravotničtí pracovníci jsou ustrojeny do ochranných obleků s respirátory a štíty.
3.) U pacienta se provede požadované vyšetření (výtěr z nosohltanu, nebo odběr kapilární krve). Celá procedůra je chvilková (řádově 2 - 5 minut u každého pacienta). Každý pacient je řádně poučen a vysvětleno přijetí výsledku na jeho e-mailovou adresu.

   ! Službu výtěrů a odběrů poskytujeme v celé České Republice !

Vyšetření na přítomnost COVID 19

Výtěr - metoda RT-PCR
Toto vyšetření se provádí z nosohltanu (výtěr z nosu). Tento test vám jedinou schválenou metodou (RT-PCR) zjistí přítomnost viru SARS-CoV-2 v těle. Vyšetření pro samoplátce je prováděno pouze z preventivních důvodů, a proto nemůže být odběr proveden osobám s klinickými příznaky onemocnění COVID-19.
   Protokol o výsledku  je zaslán z laboratoře do 24 hodin

Odběr z kapilární krve na přítomnost
protilátek

Toto vyšetření se provádí odběrem z kapilární krve (vpich do prstu). Jde o tzv. imunochromatografický test na SARS-CoV-2 s laterálním průtokem pro detekci protilátek (IgG a IgM) k viru COVID-19. Tento test vám prozradí, jestli má váš organismus protilátky a případně které. K této infekci mohlo dojít bez jakýchkoli příznaků, nebo s mírnými příznaky, které jste nemuseli považovat za významné. Na základě testu měření výskytu protilátek IgM a IgG v krvi můžeme zjistit, jestli jste v minulosti přišli s virem do kontaktu, případně jestli u vás aktuálně probíhá infekce.

      Výsledek bez protokolu je znám do 10ti minut

Cena pro samoplátce

VÝTĚR z nosohltanu = 2.350,- Kč / osobu
cena obsahuje: test RT-PCR, odběr biologického materiálu (výtěr), zdravotnické administrativní poplatky.

ODBĚR z krve na přítomnost protilátek = 600,- Kč / osobu
 cena obsahuje:  imunochromatografický test, odběr biologického materiálu (krev), zdravotnické administrativní poplatky.

Dopravné na místo: sdělení na vyžádání, po kalkulaci km

                         Ceny jsou pevné - nejsme plátci DPH !

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
  2. Žádost musí být dodána na nejméně 10 kalendářních dnů před termínem vyšetření COVID 19.
  3. RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z.s. se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění vyšetření COVID 19 vyjádří do 24 hodin ode dne obdržení žádosti. Návazně zašle cenovou kalkulaci pro daný typ vyšetření COVID 19 k odsouhlasení a podání zpětné závazné objednávky na uvedený e-mail zachranari@rescuehelp.cz.
  4. Po závazném potvrzení termínu vystavíme žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání, nebo dle domluvy.
  5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění vyšetření COVID 19. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla, spotřebních materiálů, jízdu na místo konání (výjezdové stanoviště: Kralupy nad Vltavou, Mostní 934).
  6. Po uskutečnění vyšetření COVID 19 vystavíme fakturu dle skutečnosti.
  7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet, nebo dle domluvy.

Pokud se místo líší od adresy...