sars-cOv-2  =  C O V I D -1 9


REZERVACE NA TEST COVID-19


! Změna ordinačních dnů testování !

S ohledem na stávající změny (od 1. 6. 2021), měníme ordinační dny antigenního a PCR testování pro veřejnost.

Pátek: 12.00 - 17.00 hodin

Sobota: 09.00 - 15.00 hodinPCR TEST               ANTIGENNÍ TEST


ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO FIRMY!!! důležité upozornění !!!

Vážená veřejnost,
Od 1.6. 2021 bude možné u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění provést:
- Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů  -
JEDENKRÁT ZA 7 DNÍ (jako první den je počítán den odběru, další nárok je počítán jako osmý den).
- Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů -
DVAKRÁT ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC (bez ohledu na to, který den bude PCR proveden).

Antigenní test má platnost 72 hodin (3 dny)

PCR test má platnost 168 hodin (7 dní)Cena pro samoplátce je stanovena na částku 200,- Kč / test.

Příklad antigenního testování: pokud osoba se testuje v pondělí, tak platnost testu končí ve středu. Ve čtvrtek si osoba může provést test znovu, ale již za zmíněný poplatek, jelikož má pouze nárok na test jednou týdně, dle nařízení MZČR.


Vystavení CERTIFIKÁTŮ v Odběrovém Místě - OM může na žádost osoby může vystavit:

-  Certifikát o prodělané nemoci
-  Certifikát o výsledku antigenního testu
-  Certifikát o výsledku PCR testu
-  Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma)
-  Certifikát po ukončené vakcinaci

Podle zákona č. 258/2000 Sb. za vydání certifikátu může požadovat poskytovatel úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením listinné podoby tohoto certifikátu.

Cena stanovena na částku: 150,- Kč (pro všechny typy certifikátů).


       Kdo se netestuje od 24.5. 2021:

  • Osoby, které byly COVID-19 pozitivní - 180 dní ode dne potvrzeného pozitivního PCR testu (t.j. 6 měsíců)
  • Osoby, od 22. dne od prvního očkování, ale ne déle než 90 dní, pokud nemají 2. dávku.
  • U jednodávkové aplikace po 14 dnech, ale ne déle než 9 měsíců.
                                                                                                          
    Osoby se mohou prokazovat registrací od očkovacího centra, nebo potvrzením o nákaze COVID-19 (vystavení PCR / Ag protokolu).